Zubadan – Tepelná čerpadla

A++

Úvodem


10 důvodů, proč tepelné čerpadlo od Mitsubishi Electric

Jedinečné patentované technologie

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou výjimečná díky svým patentovaným technologiím. Nejznámější je s názvem Zubadan. Díky této inovované technologii jsou tepelná čerpadla schopna dosahovat velmi vysoké energetické účinnosti i v zimních měsících.

Nejen úsporné vytápění, ale také efektivní ohřev teplé vody

Patentovaná technologie Zubadan má značný vliv i na výstupní teplotu topné vody. Tepelná čerpadla vybavená touto technologií se stávají ideálním k použití nejen na vytápění, ale i na ohřev teplé vody. A to zcela bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Vysoká účinnost tepelných čerpadel

Inverterová tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric jsou vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Hermetic Twin Rotary a Hermetic Scroll, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou tepelná čerpadla schopna rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.

Provoz v průběhu celého roku, i při -28°C

Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je dosaženo stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Tepelná čerpadla jsou tak schopna poskytovat jmenovitý topný výkon až do venkovní teploty -15°C s možností výstupní teploty topné vody až 55°C, bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Stabilní výkon tepelných čerpadel

Velmi vysoké COP/SCOP zajišťuje vysoký topný výkon zařízení i při nízkých venkovních teplotách. Standardní zdroje tepla mohou být v mnoha případech zcela nahrazeny těmito systémy tepelných čerpadel. Venkovní jednotky s patentovanou technologií Zubadan mají navíc optimalizované funkce pro rychlé odtávání a díky tomu poskytují velmi stabilní výkon v průběhu celého roku.

Snadné odtávání, netrvá déle než 3 minuty

Díky řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla schopna poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odtávání je řízen v závislosti na okolních podmínkách a netrvá běžně déle než 3 minuty. Současně došlo k prodloužení intervalů mezi jednotlivými odtávacími cykly. K odtávání dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující 5 až -28°C.

2x Rychlejší ohřev teplé vody

Technologie Zubadan má značný vliv na rychlejší náběh teploty topné vody. Tepelná čerpadla jsou schopná ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými tepelnými čerpadly došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu teplé vody až na polovinu.

Nejvýznamnější výrobce na trhu, 85 let zkušeností

Mitsubishi Electric patří mezi nejvýznamnější výrobce tepelných čerpadel, klimatizačních a větracích systémů na světě a již více než 85 let se těší výborné pověsti. Vychází tak z dlouholeté praxe, zkušeností a neustálých technologických inovací. Jejich zařízení jsou celosvětově proslulé svojí kvalitou a spolehlivostí. Každoročně se tak umisťuje na předních místech mezi největšími výrobci z celého světa.

Vysoká kvalita a spolehlivost

Závazkem pro Mitsubishi Electric nejsou jenom špičkové výrobky a nové technologie, ale klademe velký důraz na naše servisní služby. V těchto službách se snažíme být také na prvotřídní světové úrovni. Naším cílem je spokojenost našich zákazníků. Partneři a zákazníci Mitsubishi Electric tímto získávají komplexní nabídku služeb, která je z naší strany neustále rozšiřována.

Zastoupení po celé ČR, celkem 34 certifikovaných montážních firem

Síť prodejců tepelných čerpadel značky Mitsubishi Electric je rozložena po celém území České republiky. V tuto chvíli u nás naleznete celkem 34 odborných montážních firem. Všechny jsou certifikované pro montáž a servis tepelných čerpadel od výrobce Mitsubishi Electric.

Podrobné technické parametry

Poptávkový formulář

Průvodce výběrem

Vaše dotazy

Zpět na začátek stránky

Úvodem

Dnešní doba je charakteristická snižováním nákladů na energii a omezováním negativních vlivů na životní prostředí. Domácnosti přitom spotřebují až 80 % z celkové dodávané energie na vytápění a ohřev teplé vody. Hlavním důvodem pro využívání přírodních zdrojů se stává nejen úspora energií, ale i související snižování zatížení životního prostředí.

Zjednodušené schéma tepelného čerpadla

Zjednodušené schéma tepelného čerpadla

Na našem trhu se můžeme setkat celkem se třemi základními druhy tepelných čerpadel. Liší se pouze podle primárního zdroje, odkud odebírají potřebnou tepelnou energii pro svůj provoz (země, voda a vzduch). Nejčastějším a nejrozšířenějším typem pro naše zeměpisné podmínky jsou právě tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda. Nízkopotenciálním zdrojem tepla pro tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch a vzduch/voda se stává právě okolní vzduch. Účinnost těchto čerpadel je tedy již z principu zásadně ovlivněna průměrnými teplotami okolního vzduchu v dané oblasti. Velkou výhodou je všude přítomný vzduch, snadná instalace a pro naše podmínky také vysoká účinnost. Dalším nejrozšířenějším typem tepelných čerpadel jsou země/voda. Nízkopotenciálním zdrojem tepla se stává země, kde tepelná energie je odebírána pomocí vrtů, nebo zemních kolektorů. Účinnost těchto tepelných čerpadel je v průběhu roku téměř neměnná a proto se využívají spíše v oblastech s nižšími průměrnými teplotami. Instalace takovéhoto typu čerpadla je značně náročnější a tudíž i investičně mnohem nákladnější, výhodou však zůstává bezesporu velmi vysoká účinnost v průběhu celého zimního období. Posledním nejméně častým druhem tepelných čerpadel jsou voda/voda, kde zdrojem se stává např. studna, nebo jiný vodní zdroj. Účinnost těchto zařízení bývá zpravidla nejvyšší, ale velkou nevýhodou však zůstává velmi malá dostupnost tohoto zdroje s dostatečným množstvím kvalitní vody, která má značný vliv na živostnost a spolehlivost těchto zařízení.

Základní druhy tepelných čerpadel

Základní druhy tepelných čerpadel

Podrobné technické parametry

Poptávkový formulář

Průvodce výběrem

Vaše dotazy

Zpět na začátek stránky

Tepelná čerpadla

Hlavními přednostmi tepelných čerpadel jsou tak bezesporu nízké provozní náklady, ale i bezobslužnost zařízení či ekologická šetrnost. Nejvíce oblíbeným nízkopotenciálním zdrojem tepla se stává okolní vzduch. Jeho intenzita využití se stále zvyšuje, a to zejména díky příznivým klimatickým podmínkám a s tím související vysoké energetické účinnosti.

Schéma zapojení tepelného čerpadla vzduch/voda

Schéma zapojení tepelného čerpadla vzduch/voda

Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody. Tuto energii lze jednoduše získat např. z okolí vytápěného objektu. Pouze pro představu z 3 kW naakumulované sluneční energie (v okolním vzduchu) a 1 kW elektrické energie (ze sítě), lze získat až 4 kW tepelné energie - toto nazýváme energetickou účinností resp. COP.

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda tak získávají na našem trhu čím dál větší význam, zvláště tedy díky své jednoduché a flexibilní instalaci a současně vysoké energetické účinnosti. Tepelná čerpadla tohoto typu mají velmi kompaktní rozměry a lze tak snadno nahradit libovolný stávající zdroj tepla (závislé pouze na vhodnosti otopné soustavy). Tepelná čerpadla typu vzduch/voda jsou tak vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších objektů. Jako hlavní zdroj energie využívají všudypřítomný venkovní vzduch.

Již více než 60 % všech instalovaných tepelných čerpadel, dnes pokrývají zařízení získávající energii na vytápění a ohřev teplé vody právě z okolního vzduchu. Tento vývoj bude pravděpodobně i nadále pokračovat a výrazně ještě posilovat v pozdějších letech. Jejich nespornou výhodou je jejich nižší pořizovací cena a nejméně náročná instalace v porovnání s ostatními tepelnými čerpadly. Dále díky stále přicházejícím novým technologiím, lze nyní tyto zařízení již spolehlivě provozovat v průběhu celého zimního období a jejich využití tak v praxi stále roste (např. tepelné čerpadlo s názvem Zubadan Inverter – New Generation má garantovaný operační provoz až do venkovní teploty -28 °C). Tím je i zásadně ovlivněna investiční návratnost tepelných čerpadel, která činí přibližně 4 až 8 let.

Podrobné technické parametry

Poptávkový formulář

Průvodce výběrem

Vaše dotazy

Zpět na začátek stránky

Technologie

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou zvláště výjimečná díky své jedinečné patentované technologii s názvem Zubadan. Díky této inovované technologii jsou tato tepelná čerpadla schopna dosahovat velmi vysoké energetické účinnosti i v zimních měsících. Při velmi nízkých venkovních teplotách je možné tepelná čerpadla Zubadan Inverter stále provozovat jako monovalentní zdroj tepla, bez použití jakéhokoli elektrického dohřevu.

Technologie Zubadan

Technologie Zubadan

Pomocí této patentované technologie přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru jsou tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric i při nízkých venkovních teplotách až do -15°C stále schopna zachovávat svůj topný výkon na 100 %. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25°C jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Díky tomuto velmi stabilnímu výkonu a vysoké energetické účinnosti těchto zařízení je dosaženo nízkých provozních nákladů i v zimních měsících.

Schéma technologie Zubadan

Schéma technologie Zubadan

Patentovaná technologie Zubadan má značný vliv i na výstupní teplotu topné vody. Tepelná čerpadla vybavená touto technologií se stávají ideálním k použití nejen na vytápění, ale i na ohřev teplé vody a to zcela bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Podrobné technické parametry

Poptávkový formulář

Průvodce výběrem

Vaše dotazy

Zpět na začátek stránky

Provedení tepelných čerpadel

Podle provedení rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch/voda na tzv. kompaktní a splitové. U kompaktního provedení tepelných čerpadel je tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) integrován uvnitř venkovní jednotky. Chladivový okruh je tak pevně uzavřen ve venkovní jednotce a propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou je pomocí vodního vedení. Toto provedení však přináší svá úskalí z hlediska zabezpečení co nejmenších tepelných ztrát a zajištění proti zamrznutí vodního vedení ve venkovním prostředí. Proto tepelná čerpadla v kompaktním provedení jsou určena spíše pro oblasti s vyššími průměrnými teplotami. Velkou výhodou tepelných čerpadel je však rychlá a snadná montáž.

Schéma zapojení kompaktního provedení tepelného čerpadla vzduch/voda

Schéma zapojení kompaktního provedení tepelného čerpadla vzduch/voda

Pro naše zeměpisné podmínky je mnohem využívanější tzv. splitové provedení. Tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) je integrován uvnitř vnitřní jednotky (tzv. v hydraulickém modulu, který je umístěn uvnitř vytápěného objektu). U splitového provedení tepelného čerpadla je propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou pomocí vedení chladiva, které lze libovolně natáhnout s minimálními tepelnými ztrátami, až na vzdálenost např. 75 m od vnitřní jednotky (dle typu zařízení). Splitovou venkovní jednotku tepelného čerpadla je tak možné, velmi snadno umístit kdekoli v okolí vytápěného objektu. Prostřednictvím chladiva R410A, které díky svým vlastnostem nezamrzá, není potřeba žádná ochrana proti zamrznutí.

Schéma zapojení splitového provedení tepelného čerpadla vzduch/voda

Schéma zapojení splitového provedení tepelného čerpadla vzduch/voda

Podrobné technické parametry

Poptávkový formulář

Průvodce výběrem

Vaše dotazy

Zpět na začátek stránky

Copyright © 2011 - 2014, CS-MTRADE, s.r.o, Průmyslová 526, 530 03 Pardubice